Sprey Poliüretan Nerelerde Kullanılır?
Buzhane ve soğuk hava depoları Duvar, zemin, teraslar, çatılar Meyve ve gıda ürünleri depoları Fabrikalarda, çatı, eternit, tranpessaç alttan ve üstten İnşaat binalarının perde betonları Tavuk kümesleri, mantarhaneler, balıkçı tekneleri, Gemi buzhaneleri yalıtımı.

Sprey Poliüretanın Teknik Özellikleri Nelerdir?
Ek Yersiz, yekpare uygulama sayesinde, uygulama yapilan yerleri yorgan gibi kaplar, ısı köprüsü oluşturmaz. Günde 800 m2 uygulanma hızı vardir. Optimal ısı tecriti ile yüksek enerji tasarrufu ? =0,019 W/m0 K sağlar. 100 m2 lik bir teras çatida 3 cmlik POLİÜRETAN sert köpük ile 6 aylik kış döneminde 4,5 ton fuel-oil e eşdeğer yakıt tasarrufu sağlanır. DIN 4102’ye göre B3-B2-B1 yanma sınıfında, aleve dayanıklıdır . Yangın sırasında damlama yapmaz. Ahşap, metal, beton vs. tüm yüzeylerde uygulanabilir %100 adreans sağlar. Özel detayları ve kendini özgü formları olan çatıların teknik sorunları ekonomik olarak ve problemsizce çözer. Yatay ve düşey zeminlerde rahatlıkla uygulanır. Üzerinde yürünebilir. Dayanıklı ve uzun ömürlüdür. Kimyevi maddelere dayanıklıdır. ( Endüstriyel dumanlar, madeni yağlar, benzin, mazot vb.) Bakteri ve haşere barındırmaz. Isıya, dona ve çürümeye dayanılıdır.

Sprey Poliüretan nedir?
Sprey Poliüretan hücresel yapılı, kapalı hücreli, yüksek yoğunluklu bir izolasyon ve inşaat malzemesidir. Hücrelerin içerisinde hapsolan şişirme ajanının düşük ısı geçirgenliği sayesinde soğuk depoların izolasyonunda en çok tercih edilen malzemedir. En düşük kalınlıkta en yüksek verimli izolasyon malzemesidir. Hafif ve uzun ömürlüdür. 40 (+/- 2) kg/m3 yoğunlukta ve muhafaza şartlarına göre seçilen uygun kalınlık ve ebatlarda üretilmektedir.

Polyurea nedir?
Polyurea, elastomer izosiyanat’ın karışımıyla meydana gelen koruyucu bir kaplama malzemesidir. Polyurea esas olarak yağmur, su gibi etkenlerden korunmak amacıyla keşfedilmiştir. Polyurea, alanındaki tüm yalıtım kaplama ürünlerinden farklı olarak üretildi. Polyurea’nın dış ortamlarda 100 yıl kadar dayandığı bilinmektedir. Polyureanın esas özelliği ise uvye (güneş ışınları) dayanımı sayesinde dış mekanlarda kullanılıyor olmasıdır. Yüksek elastikiyeti sayesinde deprem, korozyon gibi ekteler den yapılara koruyuculuk sağladığı bilinmektedir. Polyureanın diğer farkı ise ek yersiz olması sayesinde iyi bir su yalıtım malzemesi olmasıdır. Yüksek dayanımı sayesinde üzerinde oluşabilecek araç trafiği, ağır yük hareketlerinden etkilenmemesidir.

Polyurea’nın Teknik Özellikleri Nelerdir?
Polyurea /elastomer izosiyanat ve reçine karışım madelerinin reaksiyonu sonucu ortaya çıkmaktadır. İzosiyanat doğada aromatik veya alifatik olarak bulunabilir. Aynı zamanda monomeri polimer veya izosiyanat tepkimesinin yarı-prepolimer veya prepolimer gibi herhangi bir varyantı olabilir. Prepolimer ya da yarı prepolimer amin uç gruplu polimer reçine veya hidroksil uç gruplu polimer reçineden oluşabilir. Reçine blendi amin uçgruplu polimer reçineden ve/veya amin uçgruplu zincir uzatıcılardan oluşmalıdır. Amin uçlu polimer reçine herhangi bir kasıtlı polimer parçası bulunduramaz. Tüm hidroksiller amin uçgruplu polimer reçineye tamamlanmamış dönüşümün sonucunda oluşur. Reçine karışımı aynı zamanda katkı maddeleri veya birincil olmayan komponentler de içerebilir. Bu katkı maddeleri bir polyol taşıyıcısının içine önceden yerleşmiş pigmentler gibi hidroksiller içerebilir. Normalde, reçine karışımı katalizör içermez.

Polyurea Nerelerde Kullanılır?
Tares ve Çatı su yalıtımında Temel ve perde su yalıtımında Endüstriyel alanların zemin kaplamalarında Üretim Tesislerinde Su deposu iç ve dış kaplamalarında Boru ve boru hattı döşemelerinde Rogar ve kanalizasyon döşemelerinde Yer döşeme, güverte kaplama alanlarında Köprü ve Tünel kaplamalarında Vagon kaplamalarında Su parkları ve oyun alanlarında Yakıt depolama ve masraf azaltma çalışmalarında Atık su tasfiye tesislerinde Akvaryum kaplamalarında Mimari tasarımların uygulamalarında Lunapark ve dekoratif tasarım çalışmalarında Çatı kaplamalarında Denizcilikte, deniz suyu asitlerine dayanım gereken yerlerde Boşluk doldurma, kalafatlamada Sondaj platformlarında Arazi Sabitlemelerinde Karayolu ve köprü kaplamalarında Karayolu şeritlemelerinde Su ve hidrokarbon depolanması için tank kaplamalarında Boru Kaplamalarında Kamyon astarlarında olduğu gibi koruyucu kaplama ve astar olarak Dikey yatay beton ve ahşap yüzeylerde Kimyasal depolama tesislerinde

Mantolama nasıl yapılır?
Mantolama, bildiğimiz gibi ısı yalıtım köpüklerinin bir araya gelerek oluşturduğu bir ısı yalıtım sistemidir. Mantolama köpükleri, genelde ekspande, ekrude polistren köpüklerden meydana gelir. Mantolama bildiğimiz üzere binalarımızın ısı kaçlarını en aza indirmek amacıyla üretilmiş ve kullanımı yapılmıştır. Mantolama’nın ülkemizde kullanımı hızla artmaktadır. Ancak ısı yalıtımı bilincinin artmasıyla beraber ısı yalıtımındaki detaylardan kaynaklı olarak, yeni ısı yalıtım ürünlerinin de Mantolama’nın önüne geçeceği gözleniyor. – Mantolama yaparken straforların uygulaması zamanında binayla olan temasını sağlayan yapıştırıcı, dübel gibi malzemelerinin kullanımına dikkat edilmelidir. – İyi bir Mantolama’nın uzun yıllar kalması için strafon köpüğün kalitesi ve yoğunluk derecesine dikkat edilmelidir. – Binamızın dış etkenlerden iyi bir şekilde koruna bilmesi için, ısı köprülerinin kapatılmasına dikkat edilmelidir. – Strafor köpüğün file ile kaplanması esnasında köşe profilleri ile bağlantısının iyi yapılmasına dikkat edilmelidir. Yalıtımın en büyük etkeni dünya üzerindeki enerji tüketimlerini en aza indirgenmesini sağlamak ve dünyanın jeolojik dengesinin korunmasına büyük katkıyı sunmaktadır. Enerji kaynaklarının hızla tükenmesiyle başta Avrupa ülkeleri olmak üzere tüm ülkelerin enerji ihtiyaçlarını kontrol altına alma ve enerjiyi etkin kullanma yöntemleri geliştirilmiştir. Ükemizde de; başta sanayi ve konut olmak üzere enerji tüketimi hızla artmaktadır. Yapılarda enerjinin büyük bir kısmı da ısıtma ve soğutma amaçlı olarak tüketilmektedir. Söz konusu bu enerjinin etkin kullanıması ısı yalıtımı ile mümkün olabilir. Sağlıklı yaşam daha olanaklı hale gelebilmesi için, tüketicilerin yakıtlarının en aza indirmesi gerekirken yalıtımın en büyük etkisi buara ortaya çıkmaktadır. sağlıklı yaşam için yapılarınızın tüm ısı kaçaklarını kapatılması gerekmektedir. Yapılarda öncelik olarak ısı kaçaklarının oluştuğu genel alanlar dış cephe, çatı, pencere gibi alanlar öncelik olarak bilinmektedir. Yapıların ısı kaçaklarının en aza indirilmesine kısaca ısı yalıtımı denir. Isı yaltımı binanın iç ortam ile dış ortamını birbirinden ayıran bütün kesitlerinde sürekli olarak, standartlara uygun doğru detay ve malzemeler ile yapılmalıdır. Detayın ihtiyacına yönelik uygun malzemeler TS825 ” Binalarda Isı yalıtım Kuralları Standardı” na uygun şekilde tasarlanarak uygulanmalıdır. Bir uzmanlık dalı olan yalıtımın ana unsurları “doğru detay”, ” nitelikli malzeme” ve ” sağlıklı uygulama” şeklindedir. Isı Yalıtımında Uyulması Gereken Temel Prensipler; Yalıtım sürekli olmalıdır. Yalıtım kalınlığı TS825’e göre belirlemelidir. Yoğuşma Analizi TS825’e göre yapılmalıdır. Isı Köprülerine karşı önlem alınmalıdır.